Vi medverkar övergripande i rehab- och sjukskrivningsfrågor för att hjälpa den anställde så tidigt som möjligt att återgå i arbetet.